Close

VÄRDEGRUND & POLICY

 

VÄRDEGRUND

  • Gemenskapen och att vi har roligt tillsammans ska vara RHCK ledstjärna.
  • Våra ledare ska sträva mot en miljö där alla, oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, hudfärg eller funktionsvariationer, ska känna sig välkomna.
  • Vår verksamhet baserar sig på demokrati, delaktighet och jämställdhet
  • Vi ska sträva efter att utveckla såväl individen som RHCK, så att vi ständigt går framåt.
  • RHCK stävar efter att ständigt utveckla verksamheten till det bättre.
  • Vi uppträder på ett trevligt och kamratligt sätt på alla samlingar, tävlingar träning och det vardagliga livet.
  • Vi fokuserar på att alla ska få förutsättningar till att utvecklas inom sporten och som individ var man än befinner sig.

LITE FRÅN VÅR POLICY

  • Som medlem i RHCK uppmanas du att: Uppträda på ett snyggt och trevligt sätt på samlingar, tävling & träning!
  • RHCK tar helt avstånd från allt som har med dopingmedel, narkotika eller annat missbruk.
  • RHCK förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap för enskild medlem då denne ej har följt det som är beskrivet i föregående två punkter.

Cykelklubbens huvudsakliga syfte är att bedriva verksamhet inom samtliga discipliner som finns med i SCF:s & Triathlonförbundets program, där intresse finns från klubbens medlemmar.

Läs våran värdegrund, policy & katastrofplan här.

 

 

X
Video Sesso | PORNO XXX