Close

DU ÄR FÖRSÄKRAD

Som medlem i RHCK omfattas du av en olycksfallsförsäkring.
Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Cykelförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Läs hela PDF:en här
Länk till Folksam idrottsförsäkringar

Vem gäller försäkringen för?
Samtliga medlemmar som fyllt 16 år och som löst tävlingslicens
för cykel. Samtliga ungdomar i förening tillhörande förbundet
till och med den 31 mars det år de fyller 16 år.

Viktigt att inneha licens som vuxen för att försäkringen skall gälla!
Baslicens kostar 300:- om året om du vill känna dig extra säker!

Gäller både vid tävling och träning
Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under
deltagande i tävling, cykelsport, deltagande i organiserad träning
eller av tränare beordrad enskild cykelträning eller deltagande
i motionsarrangemang på cykel.

Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Även vid våra evenemang som POSTNORDTRAMPET for KIDS är deltagarna försäkrade!

Deltagare med engångslicens.
Samtliga deltagare i motionsarrangemang på cykel som sanktionerats av förbundet.
Deltagare i rekryterings arrangemang sanktionerat av förbundet som inte är licensierade.

X
Video Sesso | PORNO XXX