Close

ANSÖKAN LICENS

Lcykel-logo-rgbicens: Alla söker och betalar sin licens på www.swecyclingonline.se.
Medlemsavgiften skall vara betald innan tävlingslicens kan lösas.
Alla som söker licens bör genomgå en E-utbildning på Riksidrottsförbundets hemsida (obligatorisk från junior och upp).
Skicka gärna en kopia på utförd utbildning (du får ett pdf bevis efter godkännande) till mail@rhckcykel.com
Alla licensierade cyklister anmäler sig till tävlingar via www.swecyclingonline.se och betalar själv,
swecyklinglogga-2RHCK ersätter licens anmälningsavgifter, mall för ersättning på medlemssidorna.

Efter godkänd ansökan får du tillgång till din licens på swecyclingonline.se

 

Vad är en tävlingslicens?
En tävlingslicens är en ID handling som berättigar cyklisten att tävla i den klass den är licensierad i, på tävlingar sanktionerade av SCF. Genom att vara licensierad så innebär det att cyklisten ställer upp på tävling i enlighet med det regelverk som finns för cykelsporten genom SCF, UCI samt Riksidrottsförbundet.

Regelverket för cykelsporten har till syfte att skapa lika förutsättningar mellan utövande individer samt göra tävlandet så säkert som möjligt. Genom att vara licensierad är cyklisten försäkrad i sitt idrottsutövande både under tävling och träning nationellt och internationellt samt vid resor till och från sina cykelaktiviteter.

Vilken licens krävs?

Licenstyp Tävlingsklasser Ålder Avgift
Elite Women Dam Elit, DSport, Elitmotion 19-29 år 700
Elite Men Herr Elit, Senior, HSport, Elitmotion 23-29 år 700
Under 23 (Men) Herr Elit, Senior, HSport, HSport, Elitmotion 19-22 år 700
Master Men/Women H30-H75, D30-D60, Senior,

Dam Elit, H/D-Sport, Elitmotion

30-99 år 700
Junior Men/Women Herr Junior, Dam Junior, H/D-Sport, Elitmotion 17-18 år 500
Youth Men/Women P/F10-12, P/F13-14, P/F15-16 11-16 år 250
Base Men/Women Elitmotion, D/H-Sport 13-99 år 300
Under 11 (ej obligatorisk) P/F 5-10   5-10 år 50
Engångslicens P/F10-16, H/D-Sport, Elitmotion 10-99 år 200
Ledarlicens 150
Dubbletter Alla klasser 50

Cyklist 30-49 år kan efter ansökan erhålla/bibehålla Elite Men/Women-licens.

 

Överförande av licens, byte av förening, kan ske under tiden 1 oktober-15 december året före giltighetstiden. Ansökan skall undertecknas av licensinnehavaren.

X
Video Sesso | PORNO XXX